Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. - ISUZU & TOYOTA
ISUZU TOYOTA
ISUZU TOYOTA

E. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014